W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu .

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-10.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: https://sp84.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
3. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach, do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Judyta Szabatowska. Kontakt: judyta.szabatowska@sp84.wroclaw.pl, tel. 71/ 798 68 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu odpowiada Judyta Szabatowska, judyta.szabatowska@sp84.wroclaw.pl, tel.71/ 798 68 70.

Informacje na temat procedury

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących http://sp84.wroclaw.bip.szkola.pl

odpowiada:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 84 we Wrocławiu im. Ruchu Obrońców Pokoju Pan Rafał Just
rafal.just@sp84.wroclaw.pl
tel. 71/ 798 68 70


Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do 

Departamentu  Edukacji 
ul. W. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
e-mail: deu@um.wroc.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju we Wrocławiu

Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście główne do budynku Szkoły znajduje się od ul. Ł. Górnickiego 20, do drzwi wejściowych prowadzą schody a obok znajduje się podjazd dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami (podjazd). Drzwi wejściowe są szklane, w miesiącach letnich otwarte na oścież, prowadzą do przedsionka, w którym kolejne szklane drzwi nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu, w przedsionku znajduje się dzwonek, po użyciu którego portier otwiera drzwi odblokowując blokadę. Portier może również pomóc przy wejściu na teren placówki, przytrzymując drzwi ponieważ drzwi nie otwierają się automatycznie. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. 

Na parterze znajduje się winda, dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, która umożliwia wjazd na wszystkie piętra placówki w części dydaktycznej Szkoły. Na wszystkich kondygnacjach są toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Sekretariat znajduje się blisko wejścia, na parterze budynku.

Do budynku Szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Wejścia do SP84 we Wrocławiu
o   wejście główne od ul. Ł. Górnickiego 20,
o   wejście od ul. Ukrytej 3.


Biblioteka SP84
Znajduje się na parterze placówki, i można do niej wejść zarówno z holu szkoły jak i bezpośrednio od ul. Górnickiego, osobnym wejściem na teren Szkoły. 

Blok Sportowy
 
Przed budynkiem nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku prowadzi wejście główne, podwójne szklane drzwi dzieli przedsionek. 
Basen mieści się na parterze budynku, dojście do wejścia na basen od wejścia ul. Ukryta 3 i od dziedzińca szkoły. Brak recepcji.

Pozostałe sale sportowe zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze w budynku skrzydła. Na parterze znajduje się winda, która umożliwia wjazd na wszystkie piętra bloku sportowego. Na wszystkich kondygnacjach toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
 

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy.